Přihlašování

Platební podmínky

Doprovodný program dne 20. 3. 2024 je bezplatný.

Hlavní program dne 21. 3. 2024 je zpoplatněn ve výši 300 Kč na osobu a platba je nevratná. 

Platbu můžete realizovat na základě faktury, kterou Vám vystavíme, nebo bankovním převodem (QR kódem – je součástí přihlašovacího formuláře), pokud nepotřebujete vystavit fakturu.

Vámi zvolenou variantu platby je nezbytné zadat v přihlašovacím formuláři.

Pedagogové Slezské univerzity v Opavě a studenti Slezské univerzity v Opavě oboru knihovnictví mají vstup na konferenci zdarma.

Platební údaje

Využijete pouze v případě, kdy nepotřebujete vystavit fakturu a budete vložné hradit přímým bankovním převodem.

číslo účtu:                      8322788001/5500

variabilní symbol:          21

zpráva pro příjemce:     zadejte jméno + příjmení účastníka konference

 

Způsob přihlášení

Pokud máte zájem se účastnit doprovodného programu dne 20. 3. 2024, hlavního programu dne 21. 3. 2024 nebo obou programů, tak je nezbytné se přihlásit prostřednictvím formuláře, jehož link je uveden níže. 

Zájemci se mohou přihlásit na jednu akci doprovodného programu v čase 16:00–17:00 a zároveň na přednášku o Černé kostce v čase 17:30–18:30.

Termín přihlášení a odhlášení z konference je 11. 3. 2024. Po tomto datu se již vložné na konferenci nebude vracet. Je možné za sebe poslat náhradníka. Informace o náhradníkovi nám zašlete na e-mail: radka.krejci@msvk.cz.

PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE SE MUSÍ PŘIHLÁSIT KAŽDÁ OSOBA (PLATÍCÍ I NEPLATÍCÍ – VIP HOSTÉ, PEDAGOGOVÉ A STUDENTI SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ)! 

VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ SE KONFERENCE MOHOU ÚČASTNIT POUZE PŘIHLÁŠENÉ OSOBY.

PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ!

Přihlašovací formulář

LINK NA PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ!

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY BYLO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HLAVNÍ PROGRAM UKONČENO.

PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU SE JEŠTĚ MŮŽETE HLÁSIT DLE INFORMACÍ V PROGRAMU NA DOPROVODNÝ PROGRAM.

POKUD SE Z NĚJAKÉHO DŮVODU HLAVNÍHO PROGRAMU NEBUDETE MOCI ÚČASTNIT, DEJTE NÁM TO NA VĚDOMÍ. VAŠE MÍSTO PŘÍPADNĚ MŮŽEME OBSADIT NÁHRADNÍKEM.

POKUD NASTANE ZMĚNA, TAK BUDE ZDE UVEDENA.

Tipy na ubytování
Tipy na parkování

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Parkování je možné na placeném podzemním parkovišti Prokešovo náměstí nebo v okolních ulicích, např. Blahoslavova, Sadová, Preslova, Budečská, za dodržení dopravního značení a pravidel silničního provozu (přilehlé ulice jsou pravidelně kontrolovány městskou policií).

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity

Parkování je možné na placeném podzemním parkovišti Prokešovo náměstí nebo v okolních ulicích, např. Blahoslavova, Sadová, Preslova, Budečská, za dodržení dopravního značení a pravidel silničního provozu (přilehlé ulice jsou pravidelně kontrolovány městskou policií). Velmi ojediněle je možné najít parkování i v ulicích např. 30. dubna, Bráfova, Herodova, Přívozská.

City Campus 

Parkování je možné na placeném podzemním parkovišti pod City Campusem nebo na okolních placených parkovištích.

Tipy na večerní program dne 20. 3. 2024