Historie

2024

Záznam z konference 2024!

Děkujeme všem přednášejícím, partnerům, sponzorům, moderátorce paní Mgr. Michaele Dombrovské, Ph.D., celému organizačnímu týmu a také všem účastníkům za účast na setkání v rámci Mezinárodní knihovnické konference Kniha ve 21. století

Pokud jste se konference nemohli účastnit osobně, zde máme pro vás záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=o7GgzhFLwQc&t=119s

2022

Záznam z online konference 2022!

Děkujeme všem přednášejícím, panelistům, moderátorům i sledujicím za účast na virtuálním setkání v rámci Mezinárodní knihovnické konference Kniha ve 21. století. Pokud jste přímý přenos nestihli, zde máme pro vás záznam:

https://www.youtube.com/watch?v=o7GgzhFLwQc&t=119s

2020

Sborník z konference Kniha ve 21. století 2020!

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na
Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

Zde pro vás uvádíme odkaz na sborník:

Sborník_K21_2020

Reportáž České televize z konference Kniha ve 21. století 2020!

Reportáž České televize si můžete prohlédnout zde.